ΟΙΝΟΗ

// //
Από δεξιά Γιώργος Μοίρας, Μιχάλης Μαυρουδής (Λύρας), Ελενα, Κώστας Δεληκωνσταντής στο ΟΙΝΟΗ