ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΑΡΙΔΑΚΙ

// //
Δεύτερος από αριστερά ο Βασίλης Αλυφαντής