ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

// //
Ο Δήμαρχος Γιώργος Γιαννούλης και ο Νίκος Τζίτζης