ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

// //

Ο Σπύρος Αλεξίου τιμάται από τον Δήμο 1988