ΣΧΟΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

// //
Ξανθή Σώρρου, Χαλδαίος, Δημόπουλος, Στ. Κρητικός, Αναστασίου και Μαρδικούλα Χαλδαίου 1965