ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΠΕΠΠΑ

// //
Από δεξιά Νίκος Πέππας, ο πατέρας του Αποστόλης και η Μητέρα του Σοφία. Στο κέντρο ο αδελφός του Γιώργος και η γυναίκα του Αριστερά Δημ. Μπήτρος και η γυναίκα του Κων/να, πατήρ Εφραίμ, Σταυρούλα Καλοκέντη. (αρχείο Δημ. Ζάμπου)