ΘΕΑΤΡΙΚΟ

// //

Ανθή Ιωάννου, Ξανθή Σώρρου, ανάμεσα η Πανταζή, Χριστίνα Πραγκαστή,-,Πετροπούλου, Δεληκωνσταντής Δημήτρης