ΣΤΟ ΜΠΑΡ

// //

Νίκος Κανελλάς, Κώστας Δεληκωνσταντής, Μιχάλης Μαυρουδής (Λύρας)