ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

// //
Πλατεία Εθνεγερσίας, διακρίνονται ο δήμαρχος Γεώργιος Γιαννούλης και δίπλα του ο Παναγιώτης Πρωτονοτάριος (αρχείο Μεν. Πατυχάκη)