ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΔΑΚΚΙΩΤΗΣ (ΤΣΟΥΒΑΛΟΣ)

// //
(αρχείο Δημ. Ζάμπου)