ΣΠΥΘΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1988

// //

Σωτήρχος (αμερικανός πρέσβυς), Γιώργος Τζίτζης, Σπύρος Αλεξίου