ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΖΙΤΖΗ 1986

// //

Χρήστος Σακκιώτης, Παπα-Μανώλης, Γιώργος Τζίτζης, Λεούσης Χαράλαμπος, Αγγελόπουλος, Φουντάς Ι.