1984

// //

Γιώργος Τζίτζης, Κυπραίου Ελένη, Στεφανόπουλος Κώστας, Αλέκος Μπακόπουλος