ΕΚΛ. ΚΕΝΤΡΟ 1982

// //
Εγκαίνια εκλογικού κέντρου Χρήστου Αξιώτη. Αριστερά ο Χρ. Αξιώτης, μπροστά ο παπα-Ευάγγελος Θεοδώρου και πίσω ο παπα-Μιχάλης