ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ_1948

// //

Από αριστερά: Γιάννης Καπετανάκης,---,Γιώργος Πέππας, Ευθύμης Ηρειώτης, --, Αντώνης Κανελλάς. Κάτω: --,--,Νίκος Λαζάρου,--