ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ

// //
Αριστερά ο Κοττάκης και ο Παναγής ο Σελής. Δεξιά κάτω ο Βασίλης Αλυφαντής και όρθιος ο Γιάννης ο κουρέας