ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ

// //
Το έργο της αποχέτευσης επιβλέπει ο τότε δήμαρχος Τρύφων Γκότσης