ΓΥΜΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

// //

Νίκη Μαρμαρινού, Βαγγέλης Πηγιαδίτης, Βαγγελιώ Μεθενίτου. Επάνω η ξανθή Σώρρου