ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η ΑΓΑΠΗ

// //
Κώστας Δημόπουλος, Σπύρος Χατζίνας, Γιάννης Αλυφαντής, αλλοδαπή στο καφενείο του Αποστόλη