ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

// //

Από αριστερά Ευδοκία, Ξανθή Σώρρου, Αργυρώ Κλώνου, δίπλα η Καίτη Ιωάννου, Αγγελική Παυλινέρη δίπλα η Φωτεινή Πανταζή, Παυλινέρη.