ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

// //
Δεξιά όρθιος ο Μιχάλης Πιπίνης, καθιστός με το άσπρο πουκάμισο ο Ηλίας Καραγιάννης