Γιάννης Αλυφαντής, Σπύρος Αλεξίου γώρω στο 1972

// //