ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 1969

// //

Στην αριστερή στήλη Χρυσούλα Χατζίνα, Νίκος Πέππας, Φώτης Γαλάρης. Δεύτερη στήλη Μακαρατζής Γιάννης, Γιάννης Αλυφαντής