ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 1968

// //

Φλαμπούρης, Καλαμάκης, Πουλάκης Γιωργος, Παπαδημητρίου Νίκος, Δεληκωνσταντής Δημήτρης, Λαδάς Στέλιος, Σώρρου Ξανθή, Μακαρατζής Δημήτρης