ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 1967

// //

Ξανθή Σώρρου,Χατζηπέρη, Μαρμαρινού Νίκη, Γρηγοροπουλος (καθηγητής). Κάτω ο Νίκος Παπαδημητρίου