ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 1967

// //

Τζένη Μαγκλή, Ρούλα Κουκούλη, Μαίρη Σταυρίδου, Ξανθή Σώρρου