ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ

// //
Γωγώ Κεραμίδα (Παπαχρόνη) και Μαρίνα Μοίρα το 1953