ΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ

// //
Αικατερινη Κεραμίδα (αδελφή της μητέρας μου) και Κώστας Αδάμ το1987