ΜΑΝΟΥΣΟΣ

// //
Την άλλη άκρη του πανώ την κρατάει ο Μανούσος