ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ (ΜΠΑΓΑΓΙΟΣ)

// //
(αρχείο Δημ. Ζάμπου)