ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

// //
Πρώτη σειρά αριστερά ο Κώστας Αδάμ το 1959