ΠΑΡΕΛΑΣΗ_3_1985

// //
Αριστερά Χριστόδουλος Καμπουρογιάννης και πίσω ο Γιάννης Τζίτζης. Δεξιά Γιώργος Λεούσης, Δημήτρης Μακαρατζής και Λευτέρης Πηγιαδίτης