ΓΑΜΟΣ_1980

// //

Στον γάμο του Σταύρου Σακκιώτη τον Αύγουστο του 1980 Από αριστερά Σταύρος Σακκιώτης, Κώστας Αδάμ, -, Κώστας Δεληκωνσταντής