ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ

// //
(αρχείο Μεν. Πατυχάκη)