ΝΑΥΤΙΚΟΙ

// //
Από αριστερά Σπύρος Αστέρης, Νίκος Πρωτονοτάριος (Πελμοντό) και δεξιά με το μούσι ο Σταύρος Σακκιώτης το 1979 στη Βενετία.