ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ

// //
Αριστερά ο Παπα-Τάσος Μαλτέζος (αρχείο Μεν. Πατυχάκη)