ΠΑΡΕΛΑΣΗ _3_1984

// //
Από δεξιά, Ελένη Μοίρα, Χαριτίνη Χριστοφή,  Βαγγελίτσα Δρακοπούλου,Λίνα Διονυσίου. Αριστερά Αύρα Πανουσοπούλου,Νιφόρα Χρυσάνθη και λίγο από Νεκταρία Πετριτου.